top of page

AAN DE SLAG MET SOLK

Somatisch onvoldoende verklaarbare klachten  (SOLK) zijn lichamelijke klachten of clusters van lichamelijke klachten die vaak voorkomen. Medisch onderzoek levert doorgaans geen verklaring voor de klachten op, hoewel de cliënt wel degelijk lichamelijke klachten ervaart. Bij 30 tot 50% van de cliënten die op het spreekuur van de huisarts komen, is er sprake van SOLK. Bij medisch specialisten is dit zelfs 40-60%.

Na het bepalen van de ernst van de klachten richt het programma zich op:

  • voorlichting geven

  • (plezierige) activiteiten in kaart brengen

  • lichamelijke conditie verbeteren

  • anders naar gedachten kijken

  • aandachtsexperimenten

bottom of page