top of page

ALCOHOLVRIJ

Van de volwassen Nederlandse bevolking gebruikt ongeveer 80% alcohol. Daarvan drinkt naar schatting 90% veilig; dat wil zeggen dat voortzetting van het huidige drankgebruik geen negatieve gevolgen zal hebben voor de gezondheid. De overige 10% heeft een riskant of schadelijk gebruikspatroon: bij hen is sprake van problematisch alcoholgebruik.

 

Alcoholproblematiek roept vaak stereotiepe beelden op van zware probleemdrinkers met een slechte behandelprognose. Voor het overgrote deel zijn cliënten met problematisch gebruik echter geen alcoholisten met ernstige moeilijkheden in werk of gezin, maar doorgaans gewone, goed functionerende mensen. Zonder interventie lopen zij echter wel het risico in een dergelijke probleemsituatie terecht te komen.

Dit programma bevat onder andere de volgende interventies:

 

  • voorlichting geven

  • registreren van alcoholgebruik

  • Minder Drinken Plan

  • belonen voor prestaties

  • leren omgaan met lastige situaties

  • terugvalpreventie

 

bottom of page