top of page

ZORG VOOR MANTELZORG

ANGST VOORBIJ

In Nederland komen angstklachten veel voor. Ze worden vaak als zeer belemmerend ervaren door de grote impact die ze op het dagelijks functioneren kunnen hebben. Vroegtijdig signaleren van angstproblematiek is van belang; een adequate behandeling verkleint de kans op verergering van de klachten. Hiermee ontwikkelt zich minder snel een angststoornis.

Het blijkt dat mensen met angstklachten niet gemakkelijk voor hun klachten uitkomen. Schaamte kan hierbij een rol spelen. Mensen met angstklachten hebben vaak het gevoel niet bij de huisarts of psycholoog terecht te kunnen met hun klachten. Dit kan er toe leiden dat sommige cliënten hun klachten maskeren.

Het programma richt zich op:

  • voorlichting geven

  • angstrangorde vaststellen

  • geruststellende gedachten vormen

  • vermijden tegen gaan

  • zelfvertrouwen vergroten

  • terugvalpreventie

bottom of page