top of page

BENZO ONAFHANKELIJK

Vaak hebben langdurige gebruikers van benzodiazepinen ooit een periode van veel stress of spanning meegemaakt, waarbij de huisarts de medicatie voorschreef en zijn ze hier vervolgens nooit mee gestopt.

 

Meestal zijn cliënten tevreden met hun benzodiazepinen, is men niet bewust van de nadelen en blijkt stoppen vanwege de opgetreden gewenning, of vanwege terugkeer van de oude klachten, erg moeilijk. Gelet op de nadelen van langdurig gebruik, is afbouwen en stoppen met het gebruik meestal wel wenselijk.

Gebruik van benzodiazepinen kan zorgen voor spierverslappend en verhoogde kans op vallen, vermindering van concentratie en de rijvaardigheid, vlak in emoties, suf, slaperig en vermoeid, en verstoorde risico-inschatting.

 

Dit programma richt zich op:

  • Voorlichting geven;

  • Gebruik registreren;

  • Doelen stellen;

  • Gebruik verminderen;

  • Angst en onrust verlagen zonder benzodiazepinen;

  • Terugvalpreventie.

bottom of page