E-HEALTH PROGRAMMA'S

E-health

e-health applicatie, online hulpstempel

De e-Health is met zorg ontwikkeld door onze zorginhoudelijke medewerkers (psychologen en POH-GGZ) en zijn gebaseerd op NHG-richtlijnen, door het ROS en Trimbos ontwikkelde zorgpaden en de meest recente wetenschappelijke literatuur.

De programma's binnen ZorgIQ zijn flexibel te gebruiken. U kunt ervoor kiezen programma's in zijn geheel aan te bieden, of losse opdrachten te kiezen, zoals psycho-educatie, registratieopdrachten, filmpjes en geluidsfragmenten. Ook kunt u zelf programma's samenstellen uit het door zorgIQ aangeboden e-Healthmateriaal. Hierin kiest elke praktijk en elke zorgverlener zijn eigen werkwijze.

 

ZorgIQ heeft gekozen om haar programma's in te richten naar het principe van blended care. Wij geloven erin dat elke cliënt een gepersonaliseerd eHealth aanbod verdiend. Wel heeft elk programma vuistregels voor het uitvoeren van de behandeling, suggesties voor te gebruiken vragenlijsten en optimale behandelinterventies. 

De programma's

 

Behandeling van de meest voorkomende slaapproblemen, zoals insomnie, slaapwandelen en nachtmerries.

Een wetenschappelijk onderbouwd model voor de behandeling van cliënten met milde tot matige psychische klachten.

Versterking van het zelfbeeld en het tegengaan van onzekerheid.

Ondersteuning bij rouwverwerking.

Leer rustig en zelfbewust leven.

Vermindering van (de impact van) Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten.

Vermindering op somberheidsklachten en depressie.

Ondersteuning bij afbouwen van benzodiazepinen.

 

Stepped Care programma gericht op ongezond drankgebruik.

Vermindering van stress met behulp van verschillende technieken.

Oplossingsgerichte behandeling.

Gericht op de vermindering van angstklachten.

Begeleiding van een mantelzorger in het voorkomen van lichamelijke en mentale overbelasting.

Begeleiding van (echt)paren met een moeizame relatie.

Behandeling van burn-out en overspanning. 

Gericht op een gezonde leefstijl voor cliënt.

 

Online hulpstempel           Trimbos Instituut.

Een behandeling gericht op hardnekkig pieker gedrag.

Een programma voor kinderen van 8 tot 12 met emotieregulatie problematiek

Programma bedoeld ter ondersteuning bij omgaan met mishandeling.

Een training gericht op ouders met een of meer kinderen met ADHD.

Gericht op het behandelen van paniekstoornis (met en zonder agorafobie).

Een programma voor kinderen met ADHD.