top of page

ZORG VOOR MANTELZORG

EERSTE HULP BIJ BURN-OUT

Een burn-out is een hevige toestand van overspanning. Als je een burn-out hebt voel je je opgebrand. Je kunt geen energie meer vinden om bijvoorbeeld je werk te verrichten. Een burn-out geeft is vaak een teken dat je al langere tijd over je grenzen bent heengegaan.

 

Bij dit programma ligt focus van de aanpak op het herstel van het maatschappelijk, privé en beroepsmatig functioneren.  

Voor een doelmatige begeleiding van overspanning en burn-out is een benadering effectief, waarbij het herstel van het probleemoplossend vermogen in verschillende fasen wordt onderverdeeld. Deze aanpak kent drie fasen:

 

  • de crisisfase;

  • de probleem- en oplossingsfase;

  • de toepassingsfase.

Voor dit programma heeft zorgIQ het kwaliteitskeurmerk ‘Online Hulpstempel’ van het Trimbos Instituut ontvangen.

bottom of page