top of page

ZORG VOOR MANTELZORG

GOED GEVOEL VOOR KINDEREN

Dit programma is speciaal ontworpen voor kinderen van 8 tot 12 jaar, die moeite hebben met het reguleren van hun emoties. Het kan daarbij gaan om kinderen met klachten op het gebied van angst, somberheid en impulsiviteit.

Om kinderen te leren hoe zij om kunnen gaan met emoties is het belangrijk dat zij emoties leren herkennen, begrijpen en reguleren.

Met behulp van het ehealth programma Goed Gevoel! kan de behandelaar kinderen met dergelijke klachten helpen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden:

 

  • Herkennen van lichamelijke signalen die wijzen op stress;

  • Leren hoe gedachten, gevoel en gedrag met elkaar samenhangen (GGGG-schema);

  • Kijken naar wat je doet en wat de consequenties hiervan zijn;

  • Helpende gedachten formuleren;

  • Denken in stappen (stop, denk, doe);

  • Omgaan met spanning en problemen (coping strategieën).

bottom of page