top of page

ZORG VOOR MANTELZORG

GOED HANDELEN BIJ MISHANDELING

Onder mishandeling verstaan we handelingen waardoor iemand pijn of schade lijdt. Dit kan geestelijke, lichamelijke en materiële schade zijn.  

Het is moeilijk om in te schatten hoeveel mensen er mishandeld worden, omdat veel mensen het moeilijk vinden om aan te geven dat ze mishandeld worden, of dat ze iemand kennen die mishandeld wordt. Dat komt bijvoorbeeld doordat mensen zich schamen, of omdat iemand afhankelijk is van degene die hem of haar mishandeld. Ook weten slachtoffers en hun naasten vaak niet waar ze terecht kunnen voor hulp. Daarnaast worden signalen niet altijd herkend als mishandeling. 

Dit programma richt zich daarom op de volgende onderdelen:

  • Voorlichting geven;

  • Signalen van mishandeling leren herkennen;

  • Verschillende hulpinstanties inschakelen.

bottom of page