top of page

ZORG VOOR MANTELZORG

HELP! MIJN KIND HEEFT ADHD - oudertraining

Het kan voor ouders met kind(eren) met ADHD soms best lastig zijn. Hoe om te gaan met een kind met ADHD of ADD? 

Deze training is speciaal ontwikkeld voor ouders. Het is bovendien uit onderzoek gebleken dat kinderen met ADHD erg veel baat hebben bij ouders die een speciale oudertraining volgen.

Zo ondersteunen de ouders het kind bij zijn of haar klachten en zullen deze klachten ook verminderen.

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Achtergrond informatie over ADHD

  • Situatie-Gedrag-gevolgenschema

  • Duidelijkheid en structuur leren bieden

  • Beloningssysteem

  • Time-Out

bottom of page