top of page

MINDFULNESS

Mindfulness is niet bedoeld als ontspanningstechniek, maar bepaalde onderdelen kunnen wel tot ontspanning leiden. Ook zijn bepaalde onderdelen (zoals bewegen in aandacht) zeer geschikt voor mensen om beter te leren hun (fysieke) grenzen op te merken en aan te geven.

 

Wat wordt er geleerd bij Mindfulness?

 

  • Concentratie: het vermogen om de aandacht op een bepaald punt te richten en daar te houden.

  • Bewustzijn van aandacht voor gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen. 

  • Aanvaarding. 

  • Zijn in plaats van doen. 

Mindfulness kan helpen om:

 

  • Patronen te leren herkennen

  • Te leren om kalm te blijven en een stapje terug te doen.

  • Te leren om een zachtere en vriendelijkere houding aan te nemen.

  • Alarmsignalen van het lichaam te herkennen (bij stress en negatieve gemoedstoestanden) en acties te ondernemen die helpen

bottom of page