top of page

MISSIE & VISIE

Missie

ZorgIQ heeft als doel betaalbare zorg met hoge kwaliteit te leveren waarbij de cliënt centraal staat en waarbij samenwerking tussen zorgprofessionals en cliënt als vanzelfsprekend wordt gezien. 

Wij vinden dat zorg betaalbaar, overzichtelijk en laagdrempelig moet zijn. De patiënt moet in de zorg centraal staan. ZorgIQ zorgt hiervoor, door de patiënt zelf controle te geven. De patiënt kan altijd en overal gebruik maken van onze e-health applicatie. Psycho-educatie en huiswerk is en blijft altijd inzichtelijk en de patiënt bepaalt zelf wie zijn dossier mag inzien. 

Op deze manier biedt zorgIQ mensen met psychische klachten op een laagdrempelige wijze zorg aan.

 

Al onze e-health programma's zijn ontwikkeld door zorgprofessionals. Hierdoor is onze e-health van de hoogste kwaliteit.  ZorgIQ zet u écht centraal!​​

Visie

De zorg maakt de komende jaren een transformatie door. Daardoor ontstaat behoefte aan een andere manier van zorg aanbieden. Deze zorg heeft het uitgangspunt de empowerment van de patiënt en de samenwerking tussen de patiënt, het sociale netwerk en de verschillende hulpverleners als essentieel voor het begeleidings- of behandeltraject.

 

ZorgIQ richt haar zorgdiensten zo in, dat deze aansluit op het nieuwe overheidsbeleid, waarbij de behandelaar de regierol behoudt en de patiënt zijn eigen dossier beheert.

ZorgIQ wil met haar zorgdiensten, ondersteund door gedegen ICT, aantonen dat zorg beter en efficiënter kan!

zorgIQ, e-health, MyMindspace
bottom of page