top of page

OMGAAN MET VERLIES

Rouw is een normale reactie op een betekenisvol verlies. Mensen die rouwen, kunnen daarbij met verwarrende en tegenstrijdige gevoelens te maken krijgen. Deze kunnen de vorm van verdriet aannemen, maar ook de vorm van hulpeloosheid, angst, boosheid, agressie, teleurstelling en wanhoop. Ook kan een gevoel van opluchting voorkomen (na bijvoorbeeld een lang ziekbed).

 

Gesteld kan worden, dat bij ‘normale rouw’ het verlies min of meer te bevatten is. Men ervaart wel pijn, maar ervaart tegelijkertijd dat dit te verdragen is. In het algemeen wordt er pas gesproken van gecompliceerde rouw, als er sprake is van ernstige problemen met het aanpassen aan het overlijden. 

Het programma richt zich op:

  • Voorlichting geven

  • Leren omgaan met gevoelens en gedachten

  • Balanceren tussen verlies en herstel

  • Sociale steun

  • Omgaan met kinderen en ouders in rouw

bottom of page