top of page

PROBLEM SOLVING TREATMENT

PST ondersteunt bij het oplossen van problemen, en het aanleren van vaardigheden. Door doelen te stellen en met een probleemoplossende methode te werken vergroot het gevoel van controle , ook wel ’sense of mastery’ genoemd en daarmee verkleint het de kans op klachten.

Het doorbreekt een vicieuze cirkel.

PST bestaat uit zeven stappen om effectief problemen op te lossen.

De zeven stappen van PST zijn de uitgeschreven versie van alledaagse probleemoplossing en bestaan uit:

  • Probleemdefinitie

  • Doel stellen

  • Oplossingen bedenken

  • Voor- en nadelen bedenken

  • Oplossing(en) kiezen

  • Actieplan maken en uitvoeren

  • Evalueren

Dit programma is gemaakt in samenwerking met dr. B. Schreuders.

bottom of page