Insomnie: een groeiend probleem, maar gelukkig goed behandelbaar


Slaapproblemen komen steeds vaker voor. Zo’n 20 tot 30% van de Nederlandse bevolking heeft slaapklachten en ondervindt er in het dagelijks leven hinder van. Maar gelukkig is het probleem goed behandelbaar, stelt psycholoog Sanne Verkooijen. Zij deed onderzoek naar slaapproblemen en is momenteel nauw betrokken bij de update van het e-Health-slaapprogramma van ZorgIQ.

De afgelopen jaren was Sanne Verkooijen werkzaam in het UMC Utrecht, waar ze onderzoek deed naar slaap bij mensen met een bipolaire stoornis. “Dat deze mensen vaak slaapproblemen ervaren wanneer zij stemmingsklachten hebben is bekend. Wij wilden onderzoeken hoe zij slapen wanneer ze niet in een manische of depressieve fase zitten,” vertelt ze. Bij het onderzoek werd het slaappatroon gemeten van bipolaire patiënten, hun broers en zussen die de ziekte niet hebben en een controlegroep bestaande uit gezonde personen.

Slaapproblemen vooral gerelateerd aan stemmingsklachten

“De belangrijkste bevinding uit ons onderzoek is dat mensen in een stabiele fase van hun ziekte net zo goed blijken te slapen als de controlegroep,” zegt Sanne. Ook broers en zussen die de ziekte niet hebben, vertoonden een gezond slaappatroon. “De reden dat we die broers en zussen hebben meegenomen in het onderzoek is omdat we ook wilden weten of er een erfelijke aanleg bestaat voor slaapproblemen. Die relatie vonden we niet. In ons onderzoek bleken de aanwezige slaapproblemen vooral gerelateerd aan stemmingsklachten van de patiënten. Dan zagen we bijvoorbeeld dat ze wat langer in bed bleven liggen en later hun bed uit gingen.”

Slaapprogramma met de nieuwste inzichten

Momenteel is Sanne betrokken bij een onderzoek naar slaap bij adolescenten en sinds kort houdt ze zich bij ZorgIQ bezig met een update van het slaapprogramma. Een interactieve e-Healthmodule die praktijkondersteuners GGZ kunnen inzetten bij de hulp aan cliënten met slaapproblemen. “Alleen het hebben van een slaapstoornis is tegenwoordig niet voldoende voor een doorverwijzing naar de basis-GGZ,” zegt Sanne. “Veel POH-GGZ zullen dan ook patiënten met slaapproblemen in hun spreekkamer krijgen. Daarom is het goed om te weten dat wij vanaf januari een slaapprogramma met de nieuwste inzichten kunnen aanbieden. Temeer omdat slapeloosheid een goed behandelbaar probleem is.”

Gedragsmatig oplossen

Mensen met slaapproblemen grijpen vaak in eerste instantie naar slaapmedicatie, al dan niet in overleg met hun arts. “Dat kan op korte termijn natuurlijk heel effectief zijn. Maar het nadeel is dat die middelen je algauw afhankelijk maken. En dat is niet wenselijk,” aldus Sanne. “Wanneer dit soort problemen gedragsmatig kan worden opgelost, is dat zeker aan te raden. En dat is het uitgangspunt van de behandeling die wij aanbieden.”

Slaapgewoonten inzichtelijk maken

Met het e-Healthprogramma kunnen mensen opnieuw leren slapen. Slapen is immers gedrag dat je kunt aanleren, stelt Sanne. “Mensen met slaapproblemen hebben zichzelf vaak allerlei slechte slaapgewoonten aangeleerd. Met ons slaapprogramma zijn die overzichtelijk in kaart te brengen.” Voor een goede behandeling is het immers belangrijk om eerst een duidelijk beeld te schetsen van de problematiek. Dat gebeurt door de patiënt thuis een uitgebreide vragenlijst te laten invullen, die vervolgens samen met de POH-GGZ wordt doorgesproken.

Zelf aan de slag

De cliënt kan zelf met het programma aan de slag. “We hebben een slaapdagboek ontwikkeld waarin de cliënt dagelijks zijn slaapervaringen kan bijhouden,” vervolgt Sanne. Daarnaast biedt het programma zaken aan als ontspanningsoefeningen die thuis gedaan kunnen worden. Ook kunnen POH-GGZ en cliënt samen een slaapritueel creëren, dat de cliënt kan helpen prettiger de nacht in te gaan.

Weer prettig slapen

“Wanneer cliënt en POH-GGZ dit soort zaken gestructureerd en voor een wat langere tijd samen uitvoeren,” stelt Sanne, “is de kans groot dat het negatieve gevoel dat vaak rondom het slapen is ontstaan, langzaam maar zeker uitdooft. En dat helpt uiteindelijk om weer prettig te kunnen slapen.”

Meer informatie

Het slaapprogramma is momenteel al beschikbaar in het ZorgIQ-pakket. De update van de module verschijnt in januari, wanneer ons nieuwe platform gelanceerd is.

Wanneer de cliënt slaapmedicatie gebruikt en het gevoel heeft daarvan afhankelijk te zijn, is het vaak van belang eerst de medicatie af te bouwen. Hiervoor heeft ZorgIQ een aparte module ontwikkeld.

Wilt u meer weten over het slaaponderzoek bij mensen met een bipolaire stoornis van Sanne Verkooijen? De Engelse samenvatting is hier te vinden!


Recente posts