Zo kan eHealth de zorg écht verbeteren!


eHealth: techniek alleen is niet genoeg Hoe kan eHealth de zorg nu écht verbeteren?

Elektronische dossiervoering en elektronische informatie-uitwisseling zijn anno 2016 niet meer weg te denken uit de zorg. En ook online diensten, zoals het e-consult of online diagnostiek, raken langzaam maar zeker steeds meer ingeburgerd. Welke ervaringen hebben zorgverleners en managers in de zorg met eHealth? En welke zaken zijn nu essentieel als we eHealth willen inzetten om de zorg te verbeteren? In het kader van de eHealth-monitor 2016 deden Nictiz en het NIVEL hier uitgebreid onderzoek naar. De meerwaarde van eHealth Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 92% van de POH-GGZ het afgelopen jaar eHealth heeft ingezet, waarvan zo’n 80% ook een duidelijke meerwaarde van eHealth heeft ervaren. Ook kan 90% van de huisartsen veelbelovende voorbeelden van eHealth noemen. Als positieve punten van de inzet van eHealth noemen zij onder meer de volgende punten:


  • eHealth verrijkt de zorgverlening met extra tools in de begeleiding.

  • De kwaliteit van de zorgverlening verbetert door de inzet van eHealth.

  • eHealth brengt variatie aan in de aard van de werkzaamheden.


  • Het gebruik bespaart tijd voor de zorgverlener.

  • De inzet van eHealth laat zien dat de zorgpraktijk met de tijd meegaat

Kanttekeningen bij de inzet van eHealth

In de eHealth-monitor wordt ook een aantal kanttekeningen genoemd bij het gebruik van eHealth. De belangrijkste uitkomsten geven we hieronder weer. ‘De programma’s zijn niet flexibel genoeg’

In het onderzoek geeft 46% van de POH-GGZ aan dat het aanbod van eHealth-programma’s niet goed aansluit op een (deel van de) patiëntenpopulatie. Ook vindt 26% dat er te weinig rekening wordt gehouden met specifieke wensen en eisen: eHealth-programma’s worden volgens hen te vaak als standaardpakket aangeboden. ZorgIQ heeft een flexibel in te zetten aanbod van eHealth, voor een uiteenlopende populatie. Daarnaast bent u als POH-GGZ niet gebonden aan standaard programma’s. Alle programmaonderdelen kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingezet en u houdt de mogelijkheid zelf programma’s samen te stellen uit de bestaande huiswerkopdrachten. U kunt ook zelf materiaal toevoegen. Dit kan een tekst, videofragment, geluidsbestand of opdracht zijn. Dit nieuwe materiaal kan ook makkelijk met collega’s uit dezelfde praktijk gedeeld worden. ‘De systemen bieden onvoldoende koppeling met het HIS’ In de eHealth-monitor geeft 26% van de POH-GGZ aan dat een betere koppeling met het Huisarts Informatie Systeem (HIS) gewenst is. Dit kritiekpunt wordt door 36% van de ondervraagde huisartsen genoemd.

In tegenstelling tot veel andere eHealth-systemen is zorgIQ juist geïntegreerd met de systemen uit de huisartsenpraktijk. Dit betekent dat cliënten niet opnieuw aangemeld hoeven worden, maar vanuit het HIS gekoppeld kunnen worden aan zorgIQ. Ook kunnen verslagen en uitslagen weer teruggestuurd worden naar het HIS via Zorgmail.

‘Ik heb niet genoeg tijd om mij in het aanbod en het systeem te verdiepen’ Een derde van de POH-GGZ geeft aan dat zij meer mogelijkheden willen hebben om zich in het aanbod van eHealth-programma’s en/of het systeem te verdiepen.

De nieuwste versie van zorgIQ komt tegemoet aan de volle agenda’s en is zo ingericht dat gebruikers moeiteloos overzicht krijgen in de verschillende programma’s en huiswerkopdrachten. Ook begint elk programma met actuele achtergrondinformatie voor de behandelaar. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de verschillende huiswerkopdrachten die onder het programma vallen. Het systeem is intuïtief en gebruiksvriendelijk en is dus goed te gebruiken door behandelaren met weinig tijd of IT-ervaring. ‘De implementatie van eHealth is kostbaar’ In het onderzoek noemen huisartsen ook nog de hoge opstartkosten die gepaard gaan met de implementatie van eHealth. ZorgIQ deelt dit punt van aandacht en werkt vanuit de filosofie dat zorg toegankelijk en betaalbaar moet blijven. Om die reden doen wij er alles aan om de kosten voor de gebruiker zo laag mogelijk te houden. Gebruikers betalen een vast bedrag per maand, maar hoeven daarnaast niet ook nog bij te dragen aan implementatie- en opleidingskosten. Deze vallen volledig onder de service van zorgIQ.

Wat is nodig om het gebruik van eHealth te verhogen? In het onderzoek is ook gevraagd naar aspecten die POH-GGZ nodig denken te hebben om in de toekomst meer gebruik te maken van eHealth. Vooral scholing en het stimuleren van andere betrokkenen staan hoog op het verlanglijstje van de ondervraagden. ZorgIQ biedt vanaf 2017 de mogelijkheid om budget te sparen voor training en nascholing. Dit zijn bijvoorbeeld trainingen voor het toepassen van het KOP-model (online) binnen de huisartsenpraktijk, of een training via het opleidingsbureau “Binnen de Lijnen” van Bettine Schreuders (bijv. Problem Solving Treatment of de basisprincipes van cognitieve gedragstherapie). Meer weten? Bent u nieuwsgierig geworden naar wat zorgIQ voor u kan betekenen? Neem dan snel contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden!


Recente posts