top of page

PST in de spreekkamer van de POH-GGZ


Problem Solving Treatment (PST) is een behandelvorm waarbij het probleemoplossend vermogen van de patiënt wordt aangesproken. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat mensen met depressieve klachten hier baat bij kunnen hebben. Sinds kort is de eHealth-applicatie van zorgIQ uitgebreid met een online PST-programma. Psycholoog Nynke Kok vertelt erover.

‘Door de cliënt zijn ervaren problemen succesvol en structureel aan te laten pakken, wordt het probleemoplossend vermogen versterkt. Dat vergroot het gevoel van controle, waardoor de stemming kan verbeteren. Dat is de achterliggende gedachte van PST, ’ vertelt Nynke. Ze wijst op het boek “Protocollen voor de begeleiding van mensen met psychische problemen” van psycholoog Bettine Schreuders, waarin beschreven staat hoe PST toegepast kan worden in de spreekkamer van de POH-GGZ.

De effectiviteit van PST

Dr. Bettine Schreuders heeft binnen de faculteit Huisartsengeneeskunde van het VUMC onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Problem Solving Treatment in de huisartspraktijk bij mensen met psychische klachten. Haar onderzoek heeft (mede) aangetoond dat mensen met depressieve klachten baat hebben bij deze behandelvorm.

Probleem vaststellen

Allereerst gaan behandelaar en cliënt de problemen van de cliënt onder de loep nemen. ‘Daarbij wordt de cliënt gevraagd eerst alle problemen op te noemen waar hij tegenaan loopt,’ zegt Nynke. ‘Wanneer de cliënt moeite heeft om zijn problemen onder woorden te brengen, is er een vragenlijst beschikbaar waarmee hij op weg geholpen kan worden.’

SMART doelen

Er wordt een lijst opgesteld met een aantal problemen. De cliënt kiest er een uit om mee te beginnen. Deze gaat de cliënt zo concreet mogelijk maken, volgens het SMART-principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Nynke: ‘Stel dat de cliënt aangeeft dat zijn huis een grote puinhoop is. Hij formuleert dit doel dan bijvoorbeeld als volgt “Ik heb over 2 weken een schone, opgeruimde woonkamer met lege tafels en een schone vloer”.’

Oplossingen zoeken

Vervolgens is het de bedoeling dat de cliënt voor dit probleem zoveel mogelijk oplossingen bedenkt en opschrijft. Wanneer de cliënt moeite heeft om oplossingen te verzinnen is hier een oefening voor.

Baksteen

Hoe gaat deze oefening in zijn werk? Nynke: ‘In haar boek beschrijft Bettine Schreuders het volgende scenario. Begin als therapeut met de cliënt te vragen wat je allemaal kunt doen met een baksteen. De cliënt mag letterlijk van alles noemen, van het ingooien tot een ruit tot aan het bouwen van een huis. Een dergelijke oefening waarin de cliënt creatief gaat brainstormen kan bijdragen aan het vergroten van het probleemoplossend vermogen.’

Aan de slag

De cliënt kijkt naar zijn lijstje concreet omschreven oplossingen en weegt de voors en tegens af. Uiteindelijk maakt de cliënt een keuze en gaat hij aan de slag met de gekozen oplossing. Hiervoor schrijft de cliënt een actieplan, maar ook een plan B, voor het geval iets de cliënt verhindert om met de oorspronkelijke oplossing aan de slag te gaan.

Oplossingen benadrukken

Deze werkwijze wordt ingezet tijdens een aantal sessies, waarbij de patiëntcliënt steeds weer aan de slag gaat met zijn doelen. ‘Het bijzondere van deze methode is dat er zo min mogelijk tijd wordt besteed aan het probleem zelf, maar dat vooral de oplossingen worden benadrukt’, stelt Nynke. ‘Als hulpverlener ondersteun je de cliënt bij het oplossen van zijn problemen, maar daarnaast is het ook de bedoeling dat je hem vaardigheden aanleert waarmee hij zelf zijn problemen beter kan aanpakken.’

Digitale versie

Sinds deze maand is in de eHealth-applicatie van zorgIQ een digitale versie van Problem Solving Treatment voor POH-GGZ beschikbaar. Het programma bestaat onder andere uit een groot aantal online werkbladen. Ook bevat het diverse filmpjes waarin rollenspellen van PST-sessies worden getoond en dr. Bettine Schreuders toelichting geeft op de verschillende onderdelen van deze behandelmethode. Daarnaast verzorgt zij zelf ook trainingen in het gebruik van PST.

Wilt u meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden!


Recente posts
bottom of page