top of page

Positiviteit kun je leren!


Mensen die positief in het leven staan en sociaal actief zijn, worden minder snel ziek. Toch is niet iedereen van nature een optimist. Maar gelukkig is een positieve houding aan te leren, ook op latere leeftijd. De cursus GRIP&GLANS kan daarbij helpen. Het programma is gebaseerd op een methode die bewezen effectief is. Hellen van Lienden, directeur van Stichting Viven, vertelt erover.

Het programma GRIP&GLANS is ontwikkeld door Universitair Medisch Centrum Groningen en Rijksuniversiteit Groningen, vertelt Hellen. ‘Wetenschappers deden jarenlang onderzoek naar de vraag: Waarom wordt de ene persoon op een gelukkige manier oud, terwijl iemand anders bij de pakken neer gaat zitten, geen voldoening heeft in het leven of eenzaam wordt?’ Een belangrijke vraag, want wie gelukkig is, positief in het leven staat en een sociaal actief leven leidt, wordt minder snel ziek.

Zelfmanagementvaardigheden

‘De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat mensen die op een gelukkige manier ouder worden, over het algemeen een grote mate van zelfregie over het leven hebben,’ zegt Hellen. ‘Zij beschikken over zelfmanagementvaardigheden zoals initiatief nemen en zijn in staat negatieve dingen om te buigen in positieve.’

Positiviteit is aan te leren

Zo’n positieve houding is voor een deel erfelijk bepaald, maar is ook aan te leren, ook op hogere leeftijd. En daar is het programma GRIP&GLANS op gebaseerd, vertelt Hellen. ‘Al die wetenschappelijke theorieën zijn vertaald naar een heel praktisch cursusprogramma. In zeven wekelijkse bijeenkomsten leren mensen op een laagdrempelige manier met allerlei kleine oefeningen hoe ze negatieve gedachten en berustende houding kunnen ombuigen in een positieve en daadkrachtige houding.’

Balans van het leven

Tijdens de twee uur durende sessies gaan deelnemers aan de slag met het stellen van doelen. Aan de hand van de zogenaamde ‘GLANSschijf van Vijf’ maken ze eerst de balans van hun eigen leven op. Daarbij staat elke letter van het woord ‘GLANS’ voor een bepaald stukje welbevinden: G: Gemak & Gezondheid L: Lichamelijke en Leuke dingen doen A: Affectie N: Netwerk en Nuttig voelen S: Sterke punten

Actieplan

‘Als de balans is opgemaakt, wordt gekeken op welke punten iemand iets zou willen aanvullen,’ vertelt Hellen. ‘Vervolgens worden de deelnemers gestimuleerd om een actieplan op te stellen, waarmee ze hun GLANSschijf verder kunnen uitbreiden. Daarbij gaat het niet per definitie om grootse doelen, maar doelen die dichtbij liggen en in kleine stappen haalbaar zijn. Bijvoorbeeld als vrijwilliger aan de slag gaan, je nu echt opgeven voor die danscursus of een verwaterd contact met een oude vriend aanhalen.’

Voor veel mensen geschikt

GRIP&GLANS is geschikt voor een brede doelgroep: voor volwassenen en ouderen die een positieve ‘boost’ kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld ook aan alleenstaanden, mensen in de bijstand, werkzoekenden en mensen die onder de armoedegrens leven. ‘Vaak vinden de bijeenkomsten in gemixte groepen plaats, maar het programma kan ook ingezet worden voor een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld voor vrijwilligers, mantelzorgers of bewoners van een zorginstelling,’ zegt Hellen. Inmiddels zijn er op landelijke schaal verschillende gemeenten en welzijnsinstellingen die het programma met succes inzetten en ook werkgevers die hun medewerkers kostenloze deelname aanbieden.

Bewezen effectief

GRIP&GLANS is bewezen effectief, zo blijkt uit onderzoek van het UMCG. Cursisten ervoeren zelfs tot een jaar na afloop van de cursus een hoger niveau van welbevinden en hadden meer grip op hun leven. Ze waren sociaal actiever en hadden bovendien meer betekenisvolle sociale contacten opgedaan door deel te nemen aan het programma.

Positiviteit is aanstekelijk

Stichting Viven wil met GRIP&GLANS zoveel mogelijk mensen bereiken, zodat een ‘positieve vibe ontstaat,’ aldus Hellen. ‘Positiviteit is namelijk aanstekelijk. Wie regelmatig omgaat met andere positieve mensen, gaat zelf ook positiever in het leven staan. Die positieve aanstekelijkheid willen wij graag bevorderen.’

Meer weten?

Kijk op www.gripenglans.nl of www.viven.nl voor meer informatie over het programma.

Ook in ZorgIQ wordt informatie opgenomen over GRIP&GLANS. Daarnaast komen er vragenlijsten beschikbaar waarmee kan worden onderzocht of het profiel van een cliënt geschikt is voor deelname aan het programma en kan huiswerk met eHealth-opdrachten worden aangeboden.


Recente posts
bottom of page