top of page

De begeleiding van chronische psychiatrische patiënten in de huisartsenpraktijk


Steeds meer patiënten met chronische psychiatrische problematiek komen terecht in de huisartsenpraktijk. Wat kunnen huisarts en POH-GGZ doen om deze cliënten zo goed mogelijk te begeleiden en welke rol kan e-health daarbij spelen?

Sinds het aantal bedden in de specialistische GGZ in enkele jaren met ruim dertig procent is teruggebracht, zijn chronisch-psychiatrische patiënten die uitbehandeld zijn in de gespecialiseerde GGZ steeds vaker aangewezen op huisarts en praktijkondersteuner. ‘Huisartsenpraktijken zien een duidelijke toename van het aantal patiënten met chronische psychiatrische klachten,’ zegt psycholoog en POH-GGZ Christa Logman. ‘En deze cliënten leggen een groot beslag op de beschikbare tijd van huisarts en POH-GGZ, die toch al steeds meer moeten doen in minder uren.’

Handvatten

Deze ontwikkeling leidde bij praktijkondersteuners tot een stijgende behoefte aan handvatten, aldus Logman. Zij ontwikkelde een praktische cursus waarin POH’s-GGZ leren hoe zij deze patiënten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Perspectief bieden is volgens Logman een belangrijk doel bij de begeleiding.

Focussen op kracht

‘Wanneer deze patiënten bij de POH-GGZ terechtkomen, hebben ze alle mogelijke behandelingen al achter de rug maar lopen ze nog steeds rond met het stempel “psychiatrisch patiënt”. Vaak zijn ze dan ook ten einde raad en hebben een afhankelijke houding ontwikkeld.’ Het is daarom belangrijk deze cliënten weer realistisch perspectief te geven, stelt Logman. ‘Dat kan door te focussen op hun eigen kracht, zodat ze de regie over hun leven weer stapje voor stapje terugnemen.’

Meer samenwerkende zorg

Hun wereldje is na verloop van tijd vaak heel beperkt geworden. Daarom is het ook van belang om de patiënt te ondersteunen bij het opbouwen van een sociaal netwerk, zegt Logman. ‘Als POH-GGZ moet je overkoepelend te werk gaan door meer samenwerkende zorg te regelen. Dus naast het eigen netwerk van de cliënt ook organisaties als maatschappelijk werk, de woningbouw en het wijkteam in zetten om de hele zorg rondom de patiënt te organiseren.’ Wanneer nodig kan ook een GZ-psycholoog of psychiater geconsulteerd worden.

E-health

E-mental health kan volgens Christa een goede aanvulling zijn. ‘Hiermee kun je als

POH-GGZ in beknoptere tijd deze cliënten toch de benodigde zorg bieden. Een handige functie in zorgIQ is bijvoorbeeld de beveiligde berichtenfunctie, waarbij de cliënt op elk gewenst moment een vraag kan stellen en de POH kan antwoorden wanneer daar tijd voor is. Het grote voordeel van e-health is dat de zorg heel flexibel kan worden ingezet. Daar hebben beide partijen baat bij.’

Nieuw zorgpad binnen zorgIQ

Om de begeleiding van patiënten met chronische, psychiatrische problematiek nog beter te ondersteunen, wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw zorgpad op basis van de laatste richtlijnen en (wetenschappelijke) inzichten. Daarnaast is zorgIQ geschikt om zorgpaden van andere disciplines onder te brengen en kan cliëntinformatie beveiligd gedeeld worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het nieuwe zorgpad, of over de huidige mogelijkheden die u bij de ondersteuning van patiënten met chronische psychiatrische problematiek in kunt zetten? Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag meer!


Recente posts
bottom of page