top of page

Actief aan de slag met PST


Meer grip op problemen, waardoor psychische klachten verminderen.

Problem Solving Treatment (PST) is een behandelmethode waar mensen met depressieve klachten baat bij kunnen hebben. ‘Niet oeverloos praten over problemen, maar de patiënt aansporen om zelf actie te ondernemen,’ zegt psycholoog Bettine Schreuders, die een promotieonderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van PST in de huisartsenpraktijk en aan de wieg stond van de ontwikkeling van het eHealth PST-programma van zorgIQ.

Bettine Schreuders is psycholoog sinds 2000. Ze deed promotieonderzoek aan het VUmc naar de effectiviteit van de behandeling van psychische klachten met PST. Daarna werkte ze een aantal jaar als onderzoeker en verdiepte ze zich onder meer in eHealth op het gebied van psychische klachten. In 2009 begon ze haar eigen praktijk. Tegenwoordig is ze eigenaar van Bureau Binnen de Lijnen, een trainings- en adviesbureau voor personeel in de GGZ, waar haar praktijk deel van uitmaakt. In 2015 schreef ze het boek ‘Protocollen voor de begeleiding van mensen met psychische problemen’, waarin ze onder andere beschrijft hoe PST toegepast kan worden in de huisartsenpraktijk.

PST-trainingen

Schreuders ontwikkelde onder meer een training waarbij professionals leren hoe ze PST in face-to-face-bijeenkomsten kunnen toepassen. Onlangs zorgde ze op verzoek van zorgIQ ook voor een online variant van haar training. ‘Er was er nog geen laagdrempelig aanbod in de ‘blended’ variant, waarbij een deel van de technieken face-to-face aan de cliënt wordt aangeboden en een deel online via een eHealth-programma,’ verklaart Schreuders. Terwijl de voordelen van ‘blended care’ duidelijk zijn: de patiënt hoeft niet steeds naar de praktijk te komen, maar kan ook thuis aan de slag op het moment dat het hem uitkomt. Bovendien kan de POH reageren op de online opdrachten wanneer dat nodig is.’

Plan A en Plan B

Bij PST wordt het probleemoplossend vermogen van de patiënt aangesproken en wordt hij aangezet tot actie. Schreuders: ‘Kortgezegd gaat het erom dat de patiënt eerst duidelijk vaststelt waar hij tegenaan loopt, waarna hij voor zijn problemen zoveel mogelijk oplossingen gaat bedenken. Vervolgens worden de voor- en nadelen van die oplossingen op een rijtje gezet en kiest de patiënt een oplossing waar hij mee aan de slag gaat (plan A), én maakt hij een plan B voor als de eerst gekozen oplossing niet lukt.’

Grip op de zaak

‘PST is dus niet oeverloos alle problemen opsommen,’ vervolgt Schreuders, ‘maar de effectiviteit zit ‘m er vooral in dat de patiënt zelf aan de slag gaat. Iedere sessie wordt een probleem aangepakt en worden er creatieve oplossingen voor bedacht.’ Bij mensen met depressieve klachten is PST heel succesvol gebleken, zegt ze. ‘Vaak zijn deze patiënten passief. Met PST worden zij gestimuleerd om zelf in actie te komen, waardoor ze het gevoel ervaren dat ze weer grip op de zaak krijgen. Daardoor nemen psychische klachten af en verbetert de kwaliteit van leven.’

Zelf doen

De online modules in zorgIQ kunnen daarbij helpen, vertelt Schreuders. ‘Door middel van de opdrachten wordt de patiënt uitgedaagd om steeds weer die verschillende stappen te doorlopen. De patiënt wordt niet aan het handje genomen, maar moet het echt zélf doen. En juist dat aspect ervaren veel mensen als erg prettig. Eindelijk geen hulpverlener die precies zegt wat je moet doen, maar iemand die je helpt bij het vatstellen van haalbare doelen en die je vervolgens stimuleert en motiveert om die doelen te bereiken.’

PST-training ‘blended care’

De ‘blended care’-training bestaat uit een korte uitleg van de methode, een instructie over de manier waarop deze in eHealth is verwerkt en informatie over een efficiënte toepassing ervan. De training duurt 3,5 uur en kan gevolgd worden op de eigen huisartsenpraktijk, bij Bureau Binnen de Lijnen in Hilversum of bij zorgIQ in Woerden.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Meer lezen over PST?

Lees ook ons blog ‘PST in de spreekkamer van de POH-GGZ’.


Recente posts
bottom of page