top of page

De zorgIQ Online GGZ-verwijshulp


De zorgIQ Online GGZ-verwijshulp: een praktisch hulpmiddel om cliënten gericht te kunnen doorverwijzen.

Steeds meer mensen met psychische klachten doen een beroep op de huisartsenpraktijk. Om u als huisarts te helpen bij het bepalen van de juiste doorverwijzing met de nieuwste verwijsindicaties, heeft ZorgIQ onlangs een gratis verwijshulpsite gelanceerd.

De tool is ontwikkeld in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) met als doel tegemoet te komen aan de wens van het Ministerie van VWS om cliënten op uniforme manier door te verwijzen. Hoe werkt het precies? Op www.ggzverwijzer.nl vult u zes verwijscriteria in. Na het invullen van deze criteria is het verwijsadvies direct zichtbaar: POH-GGZ, Basis GGZ of Specialistische GGZ. U kunt als huisarts altijd afwijken van het advies.

Gratis en anoniem

De online verwijshulp is gratis beschikbaar en volledig anoniem. U hoeft geen patiënt- of zorgverlenergegevens in te vullen; u kunt direct met de tool aan de slag.

De voordelen van de gratis zorgIQ Verwijshulp:

  • Kosteloos beschikbaar

  • Volledig anoniem; privacy is gewaarborgd

  • Snel een duidelijk advies conform het huidige verwijsmodel

  • Afwijken van het advies is te allen tijde mogelijk

Uitgebreide versie voor een completer beeld

Wilt u een nog vollediger beeld van uw cliënt, dan kunt u ook kiezen voor de uitgebreide versie van de zorgIQ GGZ-verwijzer. Deze is samengesteld op basis van verschillende gevalideerde vragenlijsten. Zo omvat de screener de gehele 4DKL, met daarnaast aanvullende vragen over bijkomende probleemgebieden en het verloop van de klachten, maar ook de mate van zelfredzaamheid van de cliënt. Deze uitgebreide versie wordt reeds door honderden huisartspraktijken naar tevredenheid ingezet.

Volledig geïntegreerd in het HIS

De uitgebreide verwijshulp is volledig geïntegreerd in het HIS. Via het HIS meldt u de cliënt aan, waarna deze thuis de screener kan invullen. Online, op het moment dat hem of haar het beste uitkomt. Na het invullen ontvangt u als huisarts een verslag – dat ook weer naar het HIS gestuurd kan worden – dat u inzicht geeft in alle vragen en antwoorden van de patiënt. Het verslag kunt gebruiken ter ondersteuning van de intake en bij het bepalen van uw verwijsadvies. Uiteraard kunt u ook bij deze versie weer afwijken van het advies en uw eigen voorkeur invoeren.

De voordelen van de uitgebreide versie:

  • Volledig geïntegreerd in het HIS

  • Geen aparte systemen nodig

  • Geeft zeer compleet beeld van de aard en ernst van de klachten

  • Zeer gebruiksvriendelijk

  • Afwijken van het advies is te allen tijde mogelijk

  • Draagt kwaliteitskeurmerk Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Nieuwsgierig geworden?

Op www.ggzverwijzer.nl vindt u gratis versie, die u direct kunt gebruiken. U vindt er ook een link naar de betaalde versie.


Recente posts
bottom of page