VERWIJZING & CONSULTATIE

e-health verwijzing consultatie en zorgkaart

Verwijzing

De applicatie van ZorgIQ heeft een onderliggende structuur waarmee ook verwijzen en consultatie tussen zorgverleners uit de huisartsenpraktijk, fysiotherapeut, diëtist, BGGZ, SGGZ, chiropractor, medisch specialist en sociale wijkteams mogelijk is. 

Ook raadpleegconsulten zijn binnen de module gemakkelijk uitvoerbaar. U kiest zelf met wie u samenwerkt, wij richten de sociale kaart per praktijk in met uw eigen contract partijen.

Consultatie

Voor een raadpleegconsult of doorverwijzing krijgt de externe partij tijdelijk toegang tot het dossier van alleen deze cliënt. De cliënt geef hiervoor zelf toestemming in zijn eigen online portaal. Zo heeft de cliënt altijd zelf de regie over zijn eigen dossier. De door u gekozen zorgverlener kan uitslagen van vragenlijsten, door u geselecteerde gespreksverslagen/rapportages en uw eventuele vraagstelling inzien. 

Door middel van de geïntegreerde sociale kaart kunt u gemakkelijk een geschikte hulpverlener in de buurt opzoeken en benaderen voor advies of overleg. Zodra uw cliënt toestemming geeft, kan de gekozen hulpverlener toegang krijgen tot het ZorgIQ systeem en zo de uitkomsten van vragenlijsten, huiswerkopdrachten en verslagen inzien.

De zorgkaart

U kunt als zorgverlener gratis vermeld worden op de zorgkaart van zorgIQ. Via deze zorgkaart kunnen huisartspraktijken u makkelijk vinden en de patiënt naar u verwijzen. U kunt zelf uw specifieke kwalificaties aangeven zodat u goed gevonden kan worden.

Als u zich wilt aanmelden als zorgverlener kunt u dat doen via onderstaande knop. Ook als medewerker van de huisartspraktijk en klant van zorgIQ kunt u hier zorgverleners waar u nauw mee samenwerkt opgeven om op onze zorgkaart te komen.