top of page

VRAGENLIJSTEN

Online vragenlijsten

Binnen de ZorgIQ applicatie vindt u een grote verscheidenheid aan vragenlijsten die u kunt inzetten om de cliënt nog beter te ondersteunen en op efficiënte wijze uw diagnostiek te uit voeren. Deze vragenlijsten kunnen gemakkelijk voorafgaand, gedurende en na afloop van de behandeling worden ingezet.

Als behandelaar kunt u gemakkelijk een gedetailleerd verslag krijgen van de ingevulde vragenlijsten, met daarin per vraag en subschaal de antwoorden. Deze vragenlijsten kunt u met één druk op de knop beschikbaar maken voor de cliënt.

Onze vragenlijsten
Klik hier voor het complete QuestPro aanbod

Klachteninventarisatie
Klachteninventarisatie

Stress gerelateerde symptomen onderscheiden van depressie, angst en somatisatie.

4DKL

Zelfbeoordelingsschaal die lichamelijke en psychische klachten meet ten behoeve van de screening van psychopathologie

SCL-90-R

Vooruitgang van cliënten op 4 gebieden:  inter-persoonlijke problemen, psychiatrische symptomen, maatschappelijk disfunctioneren en symptomatische stress

OQ-45

DSM-5 SR

Vooruitgang van cliënten op 4 gebieden:  inter-persoonlijke problemen, psychiatrische symptomen, maatschappelijk disfunctioneren en symptomatische stress

Bedoeld om bij kinderen/jongeren de aanwezigheid van psychosociale problemen, de sterke kanten van het kind en de invloed van psychosociale problemen op het dagelijks functioneren te meten.  

SDQ

Coping/Vaardigheden
Coping/vaardigheden

FIT-60

Zelfrapportage lijst bestaande uit 60 stellingen die psychologische flexibiliteit in kaart brengt. Deze is gebaseerd op de zes kerncomponenten van Acceptance and Commitment Therapy.

UCL

De Utrechtse Copinglijst (UCL) is een zelfrapportage vragenlijst die iemand zijn karakteristieke coping gedrag meet

Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid

ZRM

Zelfredzaamheid op 11 domeinen gemeten. Zelfredzaamheid is de uitkomst van vaardigheden, omstandigheden en beweegredenen om in het dagelijks leven goed te functioneren.

Klachtspecifiek
Klachtspecifiek

Stemming

Rouw

Rouw

De rouw-vragenlijst is ontwikkeld om gecompliceerde rouw te meten.

ADHD

AVL

Bedoeld voor het vroegtijdig signaleren van ADHD bij kinderen en jongeren, met onderscheid tussen hyperactiviteit en impulsiviteit.

Stemming

BDI-II-NL R

Een zelf-rapportage vragenlijst die wordt gebruikt om, overeenkomstig de DSM-IV criteria de aanwezigheid en ernst van depressieve klachten in kaart te brengen.

DASS42

Weergeven van negatieve emoties met als doel drie symptoomgroepen te onderscheiden namelijk: Angst , Depressie en Stress.

Verkorte variant van de DASS21.

DASS21

Piekeren

PSWQ

Een veel gebruikte
zelfbeoordelingsvragenlijst om de neiging tot pathologisch piekeren te meten.

Meta-cog

De Meta-cognities vragenlijst meet positieve en negatieve overtuigingen aangaande piekeren.

Piekeren

Alcoholgebruik

Five-shot

De Five Shot is een korte vragenlijst gericht op het opsporen van problematisch alcoholgebruik. 

Alcoholgebruik

Slaap

HSDQ

De Holland Sleep Disorders Questionnaire meet de aanwezigheid, het soort en de ernst van de slaapproblematiek

naar boven

bottom of page