top of page

ZORG VOOR MANTELZORG

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en/of onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Over het algemeen hebben mensen die langdurig en intensief zorg verlenen een grotere kans op overbelasting.

 

Het programma Zorg voor mantelzorg richt zich op de volgende punten:

 

  • voorlichting geven

  • ervaren druk registreren

  • netwerk inschakelen

  • respijtzorg

  • combineren mantelzorg en werk

bottom of page