top of page

ZORGIQ VERWIJSHULP

De verwijshulp

De ZorgIQ beslissingsondersteuner is bedoeld ter ondersteuning van triage en verwijzing van volwassenen met (vermoedelijk) psychische klachten, conform het verwijsmodel zoals beschreven in het HHM rapport (2013).

 

De beslissingsondersteuner kan aan de cliënt worden aangeboden in zijn eigen, beveiligde web portaal, waarbij de cliënt de beslissingsondersteuner zelfstandig doorloopt. Tevens is het mogelijk om samen met de cliënt de vragenlijst te doorlopen in het portaal van de zorgverlener.

De ZorgIQ Beslissingsondersteuner in als een van de eerste 2016 goedgekeurd door de stichting Kwaliteit in de Basis GGZ!

Inhoud verwijshulp

De ZorgIQ beslissingsondersteuner is gebaseerd op de volgende gevalideerde vragenlijsten:

 • 4 Dimensionale Klachtenlijst (4DKL)

 • DSM-5-SR Checklist

 • Contextvragenlijst, Deze onderzoekt psychosociale context, hulpvraag, klachtenverloop en hulpverleningsverleden.

 • Zelfredzaamheid Matrix

Op basis van de gegeven antwoorden worden er 5 verwijscriteria automatisch berekend. 

 1. Vermoeden DSM-benoemde stoornis

 2. Ernst problematiek

 3. Risico

 4. Complexiteit

 5. Beloop klachten

U kunt zowel de verwijscriteria als het uiteindelijke verwijsadvies ook weer aanpassen zodat deze passend zijn bij uw klinisch oordeel.

Verwijsadvies

Na het berekenen van de afzonderlijke verwijscriteria wordt het verwijsadvies gegenereerd.

Mogelijke uitkomsten voor het echelonadvies zijn:

 • Geen ZVW zorg, cliënt eventueel adviseren in zelfzorgmogelijkheden

 • Huisartsenzorg/POHGGZ

 • Generalistische Basis GGZ

 • Gespecialiseerde GGZ

bottom of page